Myndighedsprojekt

Få styr på alle de tilladelser dit projekt kræver

Vi indhenter alle de tilladelser du har brug for

Med baggrund i skitseforslaget udarbejdes et myndighedsprojekt. Dette skal benyttes til indhentning af byggetilladelse. AJ Arkitekter arbejder videre ned i detaljerne, og projektet afstemmes med bygningsreglementets gældende lovkrav i f.eks. en lokalplan, eller servitutter der er pålagt din matrikel.

Omhandler dit projekt en bolig, udarbejder vi desuden en varmetabsberegning, og boligens glasareal udregnes for at være sikker på, at dit projekt bliver udført efter alle gældende bestemmelser i bygningsreglementet.

Ved om- og tilbygninger kan vores arkitekt og bygningskonstruktør hjælpe dig med at få optimeret dit byggeri i forhold til isoleringstykkelser og konstruktioner, som sammenregnes med den eksisterende bygning.

Vi ser jeres projekt som en helhed og holder os altid ajour med, hvad der findes af de nyeste byggematerialer og -teknikker.

Vi udfører også en overslagsdimensionering på de bærende konstruktioner, der kan danne grundlag for evt. et projekt hos en ingeniør. AJ Arkitekter anbefaler altid, at vores ingeniør udfører en statisk beregning af projektet.

Ved nybyggeri er udførelse af energimærke et lovkrav. AJ Arkitekter kan hjælpe dig med at få udført en energiberegning. Beregningen får klarlagt på et tidligt tidspunkt i byggeprocessen, om din bolig lever op til alle lovkrav ift. varmetab og energiforbrug. På den måde sikrer vi dig, at dit projekt bliver udført så problemfrit som overhovedet muligt uden ubehagelige overraskelser ved færdigmeldingen af byggeriet.

I en energiberegning bliver der også set på faktorer, som kan medvirke til overophedning af bygningen samt fremlagt forslag til at reducere dette og dermed skabe et behageligt indeklima at være i hele året rundt.

Hvert projekt er helt unikt

Til et myndighedsprojekt kræves yderligere en situationsplan, plantegninger, snittegninger og facadetegninger i et omfang, som får klarlagt bygningens udformning og placering. De materialer, som du ønsker at anvende i dit byggeri, skal der foreligge en beskrivelse af.

Ved mindre projekter kan skitseforslaget og myndighedsprojektet være sammenlagt i én fase. Vi hjælper dig med at få udfyldt ansøgninger via BOM (byg- og miljø), anmelder om påbegyndelse og færdigmelding samt indsender den påkrævede tekniske dokumentation. Vi er altid i tæt dialog med myndighederne og dig som bygherre for at være sikker på, at du får dine boligdrømme opfyldt.

Ønsker du dispensation for eventuelle bestemmelser, kan vi også hjælpe dig med at udforme en ansøgning herom samt vurdere muligheden herfor på baggrund af vores mangeårige erfaring.

Har du spørgsmål?

Navigation